Proč potřebujeme DAO?

Založit s někým organizaci, která zahrnuje financování a peníze, vyžaduje velkou důvěru v lidi, se kterými spolupracujete. Je však těžké důvěřovat někomu, s kým jste dosud komunikovali pouze na internetu. U DAO nemusíte věřit nikomu jinému ze skupiny, jen kódu DAO, který je 100% transparentní a ověřitelný kýmkoli.

To otevírá mnoho nových možností globální spolupráce a koordinace.

Pokud vás zajímá decentralizace organizací a evoluce lidské kooperace hlouběji, můžeme doporučit knihu Budoucnost organizací od Frederica Lalouxe.

Srovnání s tradičními organizacemi

DAO

Tradiční organizace

Obvykle ploché a plně demokratizované.

Obvykle hierarchické.

Pro provedení jakýchkoli změn je nutné hlasování členů.

V závislosti na struktuře mohou být změny požadovány od jediné strany nebo může být nabídnuto hlasování.

Hlasy se sčítají a výsledek se provádí automaticky bez důvěryhodného prostředníka.

Pokud je povoleno hlasování, hlasy se sčítají interně a výsledek hlasování se musí realizovat ručně.

Nabízené služby jsou zpracovávány automaticky decentralizovaným způsobem (například rozdělování dobročinných fondů).

Vyžaduje lidskou obsluhu nebo centrálně řízenou automatizaci, náchylnou k manipulaci.

Veškerá činnost je transparentní a plně veřejná.

Činnost je obvykle neveřejná a pro veřejnost omezená.

Příklady DAO

Pro lepší představu uvádíme několik příkladů použití DAO:

  • Dobročinná organizace - můžete přijímat členství a dary od kohokoli na světě a organizace může rozhodnout, jak s dary naloží.

  • Síť freelancerů - můžete vytvořit síť kontraktorů, kteří sdružují své prostředky na kancelářské prostory a předplatné softwaru.

  • Rizikové fondy a granty - můžete vytvořit rizikový fond, který sdružuje investiční kapitál a hlasuje o tom, které podniky podpořit. Vrácené peníze by se později mohly přerozdělit mezi členy DAO.

Last updated