Proč potřebujeme DAO?

Založit s někým organizaci, která zahrnuje financování a peníze, vyžaduje velkou důvěru v lidi, se kterými spolupracujete. Je však těžké důvěřovat někomu, s kým jste dosud komunikovali pouze na internetu. U DAO nemusíte věřit nikomu jinému ze skupiny, jen kódu DAO, který je 100% transparentní a ověřitelný kýmkoli.
To otevírá mnoho nových možností globální spolupráce a koordinace.
Pokud vás zajímá decentralizace organizací a evoluce lidské kooperace hlouběji, můžeme doporučit knihu Budoucnost organizací od Frederica Lalouxe.

Srovnání s tradičními organizacemi

DAO
Tradiční organizace
Obvykle ploché a plně demokratizované.
Obvykle hierarchické.
Pro provedení jakýchkoli změn je nutné hlasování členů.
V závislosti na struktuře mohou být změny požadovány od jediné strany nebo může být nabídnuto hlasování.
Hlasy se sčítají a výsledek se provádí automaticky bez důvěryhodného prostředníka.
Pokud je povoleno hlasování, hlasy se sčítají interně a výsledek hlasování se musí realizovat ručně.
Nabízené služby jsou zpracovávány automaticky decentralizovaným způsobem (například rozdělování dobročinných fondů).
Vyžaduje lidskou obsluhu nebo centrálně řízenou automatizaci, náchylnou k manipulaci.
Veškerá činnost je transparentní a plně veřejná.
Činnost je obvykle neveřejná a pro veřejnost omezená.

Příklady DAO

Pro lepší představu uvádíme několik příkladů použití DAO:
  • Dobročinná organizace - můžete přijímat členství a dary od kohokoli na světě a organizace může rozhodnout, jak s dary naloží.
  • Síť freelancerů - můžete vytvořit síť kontraktorů, kteří sdružují své prostředky na kancelářské prostory a předplatné softwaru.
  • Rizikové fondy a granty - můžete vytvořit rizikový fond, který sdružuje investiční kapitál a hlasuje o tom, které podniky podpořit. Vrácené peníze by se později mohly přerozdělit mezi členy DAO.