Proč potřebujeme DAO?

Založit s někým organizaci, která zahrnuje financování a peníze, vyžaduje velkou důvěru v lidi, se kterými spolupracujete. Je však těžké důvěřovat někomu, s kým jste dosud komunikovali pouze na internetu. U DAO nemusíte věřit nikomu jinému ze skupiny, jen kódu DAO, který je 100% transparentní a ověřitelný kýmkoli.

To otevírá mnoho nových možností globální spolupráce a koordinace.

Pokud vás zajímá decentralizace organizací a evoluce lidské kooperace hlouběji, můžeme doporučit knihu Budoucnost organizací od Frederica Lalouxe.

Srovnání s tradičními organizacemi

Příklady DAO

Pro lepší představu uvádíme několik příkladů použití DAO:

  • Dobročinná organizace - můžete přijímat členství a dary od kohokoli na světě a organizace může rozhodnout, jak s dary naloží.

  • Síť freelancerů - můžete vytvořit síť kontraktorů, kteří sdružují své prostředky na kancelářské prostory a předplatné softwaru.

  • Rizikové fondy a granty - můžete vytvořit rizikový fond, který sdružuje investiční kapitál a hlasuje o tom, které podniky podpořit. Vrácené peníze by se později mohly přerozdělit mezi členy DAO.

Last updated