Členství v DAO

Existují různé modely členství v DAO. Členství může určovat způsob hlasování a další klíčové součásti DAO.

Členství založené na tokenech (governance token)

K členství v takové organizaci se dostanete naprosto bez povolení (permission-less), v závislosti na použitém tokenu. Většinou lze tyto (governance) tokeny obchodovat volně na decentralizované burze. Jiné je třeba získat poskytováním likvidity nebo jiným "důkazem práce". Ať tak či onak, pouhé držení tokenu poskytuje přístup k hlasování.

Obvykle se používají k řízení rozsáhlých decentralizovaných protokolů a/nebo samotných tokenů.

Známý příklad

MakerDAO - token MKR společnosti MakerDAO je široce dostupný na decentralizovaných burzách. Kdokoli si tak může koupit právo hlasovat o budoucnosti protokolu Maker.

Členství založené na podílech (shares)

Přístup do DAO založeném na podílu je více omezené, ale stále poměrně otevřené. Každý potenciální člen může předložit návrh na vstup do DAO a obvykle nabídnout vklad (tribute) určité hodnoty ve formě tokenů nebo práce. Podíl představují přímé hlasovací právo a vlastnictví. Členové mohou kdykoli vystoupit se svým poměrným podílem z pokladny.

Obvykle se používá pro organizace s užší vazbou, zaměřené na lidi, jako jsou charitativní organizace, pracovní kolektivy a investiční kluby. Mohou také řídit i protokoly a tokeny.

Známý příklad

MolochDAO - MolochDAO se zaměřuje na financování projektů Etherea. Vyžadují návrh na členství, aby skupina mohla posoudit, zda máte potřebné odborné znalosti a kapitál, abyste mohli kvalifikovaně posoudit potenciální příjemce grantů. Přístup do DAO si nemůžete jen tak koupit na volném trhu.

Last updated